OBSŁUGA PRAWNA

 

Sporządzanie opinii prawnych, projektów pism i umów, reprezentowanie w sporach pomiędzy innymi podmiotami.  

Kancelaria Adwokacka Adwokat Alicji Czapskiej ma siedzibę w Stargardzie przy Alei Żołnierza 22/2. Kancelaria świadczy pomoc prawną zarówno dla osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych. Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw z zakresu prawa cywilnego, spadkowego, rodzinnego, karnego i administracyjnego. 

 Kancelaria   Adwokacka    Adwokat    Alicja Czapska

 

Aleja Żołnierza 22/2, 73-110 Stargard

 

Dyżur adwokata: środa, godz. 15.30-17.00

(w innym terminie - po wcześniejszym telefonicznym

umówieniu spotkania)

 

 tel.: 691 840 978

 

 e-mail: adwokat.czapska@wp.pl

 

Nr rachunku bankowego:  

34 1870 1045 2078 1068 4906 0001

 

www. adwokat-stargard.pl

 

O Kancelarii

KANCELARIA

Adwokat

ADWOKACKA

Alicja Czapska

Aleja Żołnierza 22/2, 73-110 Stargard

 

tel. 691 840 978

 

adwokat.czapska@wp.pl

 

PRAWO CYWILNE

 

M.in. sprawy o zapłatę, o odszkodowanie, zadośćuczynienie, dotyczące prawa własności, podział majątku małżeńskiego.

PRAWO KARNE

 

Reprezentowanie w charakterze obrońcy bądź pełnomocnika na etapie postępowania sądowego i przygotowawczego.

PRAWO SPADKOWE

 

M.in. sprawy dotyczące przyjęcia albo odrzucenia spadku, stwierdzenia nabycia spadku, działu spadku, stwierdzenia nieważności testamentu, sprawy o zapłatę zachowku.

PRAWO RODZINNE

 

M.in. sprawy o rozwód, separację, alimenty, dotyczące władzy rodzicielskiej, kontaktów, ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa.

PRAWO

ADMINISTRACYJNE

 

Sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych, reprezentowanie w postępowaniu przed organami administracji oraz przed Sądem

Zakres usług

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie z klientem, a jego wysokość jest uzależniona m.in. od rodzaju zlecenia i związanego z nim nakładu pracy. Wynagrodzenie może być płatne jednorazowo, ratalnie albo w formie ryczałtu (w przypadku prowadzenia stałej  obsługi prawnej). 

 

KONTAKT

Kancelaria świadczy pomoc prawną poprzez udzielanie ustnych porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, projektów pism procesowych i przedprocesowych, umów gospodarczych oraz występowanie przed Sądami i innymi organami w charakterze obrońcy bądź pełnomocnika.

 

Forma świadczenia usług